Maruti Suzuki not to phase out Maruti 800.

Record ID: 328368