1969 NASA MAN WALKS ON MOON: Apollo 11 crew plant flag

Record ID: 271867